POLITYKA PLIKÓW COOKIES

WWW.RAINBOWSOCKS.COM

I.      DEFINICJE.

 1. Administrator Danych Osobowych - IWUC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 8B/28, 02-699 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636355, NIP: 9512418776, REGON: 36537132800000, adres e-mail: www.rainbowsocks.com.
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe, które odwiedzasz i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze Strony internetowej Administratora. Informacje zawarte w plikach Cookies są niezbędne aby strona działała prawidłowo, przy czym pliki te są zaszyfrowane, co uniemożliwia udostępnienie plików osobom nieupoważnionym. Informacje zebrane w plikach cookie może odczytać Administrator oraz jego kontrahenci (ze względów technicznych).
 3.  Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca witrynę www.rainbowsocks.com.
 5. Strona internetowa – www.rainbowsocks.com wraz z podstronami.

 

II.  STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES.

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies są wykorzystywane jedynie w zakresie wyrażonych na nie zgód przez Użytkownika.
 3. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych, funkcjonalnych, reklamowych oraz społecznościowych.
 4. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 5.  Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 6. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
  2. Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki tego typu pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
 7. Ze względu na źródło pochodzenia danych plików Cookies Administrator korzysta z:
  1. Cookies własnych: pliki generowane przez witrynę oraz na niej umieszczane przez Administratora (przykładowo: niezbędne),
  2. Cookies podmiotów zewnętrznych: to informacje pochodzące z zewnętrznych serwerów, np. reklamowych, dostawców usług nawigacyjnych (mapy lub wyszukiwarki). Tego typu pliki pozwalają na ocenę skuteczności działań reklamowych i projektowanie działań z tym związanych, zgodnie z preferencjami użytkownika (przykładowo: analityczne).
 8. Pliki Cookies dzielimy ze względu na pełnioną przez nich funkcję na Stronie internetowej:
  1. Cookies  techniczne/niezbędne – pliki niezbędne, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, w tym: zapewnienia prawidłowego wyświetlania się strony internetowej w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik lub ustawień tego urządzenia; dostosowanie treści na stronie, mających znaczenie techniczne dla działania strony (np. język strony); zapamiętania czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści,
  2. Cookies analityczne – pliki służące mierzeniu efektywności podejmowanych przez nas działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych użytkowników oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym w celu: badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz weryfikacji źródła ruchu (tzw. kierunki przekierowania); wykrywanie nadużyć w ruchu na stronie (np. sztuczny ruch internetowy – boty); mierzenie skuteczności akcji prowadzonych na rzecz Administratora np. w sieci reklamowej Google, na zewnętrznych stronach internetowych,[5] 
  3. Cookies funkcjonalne – pliki służące zapamiętywaniu ustawień użytkowników na stronach internetowych (kolor tła, język, koszyk zakupowy). Dzięki temu użytkownicy po pierwszym wejściu na daną stronę oraz dostosowaniu jej do swoich preferencji, ponownie odwiedzając daną stronę nie muszą dokonywać ponownie tych samych ustawień. Ten typ plików najczęściej jest rodzajem stałych Cookies,
  4. Cookies marketingowe/reklamowe – pliki służące śledzeniu zainteresowań oraz preferencji Użytkownika w celu dostosowywania adresowanych reklam. Pliki te są instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Adresowane reklamy mogą być wyświetlane na innych stronach przeglądarki poprzez stosowanie remarketingu. Nieudzielenie zgody na te pliki Cookies nie niesie za sobą żadnych negatywnych efektów w korzystaniu ze Strony internetowej,
  5. Cookies społecznościowe – pliki Cookies instalowane poprzez umieszczanie odnośników do konkretnych mediów społecznościowych. Celem instalowania niniejszych plików jest umożliwienie Użytkownikom łączenia się ze swoimi profilami zarejestrowanymi mediach społecznościowych.
 9. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki Cookies z przeglądarki.

 

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
 3. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej znajdują się odnośniki do informacji dotyczących usuwania plików Cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Google Chrome;
  2. Mozilla Firefox;
  3. Microsoft Edge
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

IV. INFORMACJA O WYKORZYSTYWANYCH TECHNOLOGIACH OD DOSTAWCÓW

Narzędzie Sposób działania Źródło pochodzenia narzędzia Pliki Cookies połączone z narzędziem
Google Analytics Narzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników. Google Ireland Limited

https://analytics.google.com/

_ga; _gid…..
Google Adsense Narzędzie służące do przechowywania i śledzenia konwersji. https://adsense.google.com/ _gcl_au
Hotjar Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin osoby odwiedzającej witrynę, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz to, jakie strony zostały przeczytane. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ _hjSession_#, _hjSessionUser_#, hjActiveViewportIds, hjViewportId
Getresponse Używane w kontekście wyskakujących kwestionariuszy i komunikatorów na stronie internetowej. Dane wykorzystywane są w celach statystycznych lub marketingowych. https://www.getresponse.com/legal/privacy.html gr83p_#, test_cookie, webformv2_opened_#, timeout
YouTube Niezbędne do wdrożenia i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej. https://policies.google.com/privacy LAST_RESULT_ENTRY_KEY, LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore, nextId, remote_sid, requests, ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog, TESTCOOKIESENABLED, VISITOR_INFO1_LIVE, VISITOR_PRIVACY_METADATA, YSC, yt.innertube::nextId, ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY, YtIdbMeta#databases, yt-remote-cast-available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name
 Meta Platforms, Inc. Używane przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych https://www.facebook.com/policy.php/ _fbp, lastExternalReferrerTime, lastExternalReferrer

V.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PLIKACH COOKIES 

Niezbędne (13)

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_grecaptcha Google Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzania prawidłowych raportów na temat korzystania z jej strony internetowej. Persistent HTML Local Storage
_GRECAPTCHA Google W oczekiwaniu 180 dni HTTP Cookie
1.gif Cookiebot Służy do zliczania sesji na stronie, niezbędnych do optymalizacji dostarczania produktów CMP. Session Pixel Tracker
CookieConsent [x2] Cookiebot
rainbowsocks.de
Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny 1 rok HTTP Cookie
firebase-installations-database#firebase-installations-store guest.getresponse.chat Kontrolny plik cookie używany w połączeniu z siecią dostarczania treści (CDN) witryny internetowej. Persistent IndexedDB
PHPSESSID rainbowsocks.com Zachowuje stan sesji użytkownika w żądaniach stron. 400 dni HTTP Cookie
PrestaShop-# rainbowsocks.com W oczekiwaniu 20 dni HTTP Cookie
rc::a Google Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzania prawidłowych raportów na temat korzystania z jej strony internetowej. Persistent HTML Local Storage
rc::b Google Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Session HTML Local Storage
rc::c Google Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Session HTML Local Storage
rc::f Google Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Persistent HTML Local Storage
test_cookie Getresponse W oczekiwaniu 1 dzień HTTP Cookie

Preferencje (3)

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
webformv2_opened_54514505 Getresponse Informacja, że formularz wyświetlił się w tej przeglądarce, aby zapobiec późniejszemu zliczeniu - dzięki temu mamy licznik unikalnych odwiedzin, który jest wyświetlany w statystykach formularza. 4 miesięcy HTTP Cookie
webformv2_opened_54515205 Getresponse Informacja, że formularz wyświetlił się w tej przeglądarce, aby zapobiec późniejszemu zliczeniu - dzięki temu mamy licznik unikalnych odwiedzin, który jest wyświetlany w statystykach formularza. 4 miesięcy HTTP Cookie
webformv2_opened_54872605 Getresponse Informacja, że formularz wyświetlił się w tej przeglądarce, aby zapobiec późniejszemu zliczeniu - dzięki temu mamy licznik unikalnych odwiedzin, który jest wyświetlany w statystykach formularza. 4 miesięcy HTTP Cookie

Statystyka (16)

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
@firebase/performance/config Google Rejestruje szybkość i wydajność witryny. Tej funkcji można używać w kontekście statystyk i równoważenia obciążenia. Persistent HTML Local Storage
@firebase/performance/configexpire Google Rejestruje szybkość i wydajność witryny. Tej funkcji można używać w kontekście statystyk i równoważenia obciążenia. Persistent HTML Local Storage
_hjSession_# [x2] Hotjar Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin osoby odwiedzającej witrynę, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz to, jakie strony zostały przeczytane. 1 dzień HTTP Cookie
_hjSessionUser_# [x2] Hotjar Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin osoby odwiedzającej witrynę, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz to, jakie strony zostały przeczytane. 1 rok HTTP Cookie
gaLocalStorageVisitKey us-an.gr-cdn.com Ustawia unikalny identyfikator sesji. Dzięki temu serwis może pozyskiwać dane o zachowaniu osób odwiedzających w celach statystycznych. Persistent HTML Local Storage
gaUserPageSessionVisit us-an.gr-cdn.com Przechowuje dane o czasie spędzonym na stronie i jej podstronach w trakcie bieżącej sesji. Session HTML Local Storage
gaVisitorUuid us-an.gr-cdn.com Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony internetowej. 1 rok HTTP Cookie
hjActiveViewportIds Hotjar This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. Persistent HTML Local Storage
hjViewportId Hotjar Saves the user's screen size in order to adjust the size of images on the website. Session HTML Local Storage
pshowconversion rainbowsocks.com Identyfikator klienta wygenerowany przez moduł na potrzeby śledzenia źródła transakcji 1 dzień HTTP Cookie
pshowgacid rainbowsocks.com Przechowywany jest identyfikator sesji z GA4 3 dni HTTP Cookie
pshowgasid rainbowsocks.com Przechowywany jest identyfikator klienta z GA4 3 dni HTTP Cookie
td Google Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony internetowej. Session Pixel Tracker
timeout Getresponse Rejestruje szybkość i wydajność witryny. Tej funkcji można używać w kontekście statystyk i równoważenia obciążenia. 1 dzień HTTP Cookie

Marketing (42)

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
#-# YouTube W oczekiwaniu Session HTML Local Storage
_fbp Meta Platforms, Inc. Używane przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym, od zewnętrznych reklamodawców. 3 miesięcy HTTP Cookie
_ga [x4] Google Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania osoby odwiedzającej. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. 2 lat HTTP Cookie
_ga_# [x4] Google Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania osoby odwiedzającej. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. 2 lat HTTP Cookie
_gat Google Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania osoby odwiedzającej. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. 1 dzień HTTP Cookie
_gcl_au Google Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług. 3 miesięcy HTTP Cookie
_gid Google Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania osoby odwiedzającej. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. 1 dzień HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google W oczekiwaniu Session Pixel Tracker
collect Google Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania osoby odwiedzającej. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Session Pixel Tracker
gr83p_59db3877322f17e6c0092c106bdf75dd Getresponse Używane w kontekście wyskakujących kwestionariuszy i komunikatorów na stronie internetowej. Dane wykorzystywane są w celach statystycznych lub marketingowych. 2 miesięcy HTTP Cookie
grUuidHasBeenSet us-an.gr-cdn.com Zbiera informacje o tym, jakie produkty odwiedził odwiedzający i o zawartości koszyka. Wykorzystuje się to do zwiększenia współczynnika konwersji witryny poprzez ukierunkowane reklamy i promocje produktów za pośrednictwem wiadomości e-mail. Session HTML Local Storage
IDE Google W oczekiwaniu 1 rok HTTP Cookie
iU5q-!O9@$ YouTube Rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki dotyczące tego, jakie filmy z YouTube oglądał użytkownik. Session HTML Local Storage
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią. Session HTTP Cookie
lastExternalReferrer Meta Platforms, Inc. Wykrywa, w jaki sposób użytkownik dotarł do witryny internetowej, rejestrując swój ostatni adres URL. Persistent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime Meta Platforms, Inc. Wykrywa, w jaki sposób użytkownik dotarł do witryny internetowej, rejestrując swój ostatni adres URL. Persistent HTML Local Storage
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore YouTube W oczekiwaniu Persistent IndexedDB
nextId YouTube Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią. Session HTTP Cookie
pagead/landing Google Gromadzi dane o zachowaniu odwiedzających z wielu stron internetowych, aby wyświetlać trafniejsze reklamy. Pozwala to również witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy. Session Pixel Tracker
remote_sid YouTube Niezbędne do wdrożenia i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej. Session HTTP Cookie
requests YouTube Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią. Session HTTP Cookie
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog YouTube Niezbędne do wdrożenia i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej. Persistent IndexedDB
TESTCOOKIESENABLED YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. 1 dzień HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube W oczekiwaniu 180 dni HTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATA YouTube W oczekiwaniu 180 dni HTTP Cookie
YSC YouTube W oczekiwaniu Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId YouTube Rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki dotyczące tego, jakie filmy z YouTube oglądał użytkownik. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent HTML Local Storage
YtIdbMeta#databases YouTube Służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią. Persistent IndexedDB
yt-remote-cast-available YouTube Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube Session HTML Local Storage